Lokālie mērķi

Uzraudzīt, lai tiek ievēroti godīgas spēles principi.

Atbalstīt Latvijas nacionālo izlašu, komandu un spēlētāju līdzdalību starptautiskās esporta sacensībās.

Sadarbojoties ar federācijas biedriem veidot veselīgu esporta infrastruktūru un kopīgu pasākumu programmu Latvijā.

Starptautiskie mērķi

Koordinēt Latvijas esporta integrāciju starptautiskajā esporta kustībā.

Sadarboties ar starptautiskām esporta organizācijām, lai palīdzētu attīstīt globālo esporta vidi.

Attīstības mērķi

Veicināt veselīgu dzīvesveidu video spēļu entuziastu vidū.

Veicināt esporta spēlētāju, treneru un tiesnešu kvalifikācijas celšanu.

Veicināt esporta bāžu, klubu un komandu izveidi un attīstību.

Informatīvie mērķi

Izglītot sabiedrību ar esportu saistītos jautājumos.

Konsultēt valsts un pašvaldību iestādes ar video spēlēm saistītos jautājumos.

Konsultēt vietējos pasākumu organizatorus par sacensību noteikumiem un izspēlēs formātiem.

Pārstāvēt un aizsargāt esporta intereses attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā - Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, kā arī publiskā un privātā sektora juridiskām un fiziskām personām

Biedrības mērķu izpildei

Latvijas Elektroniskā Sporta Federācija

Sadarbojas ar valsts un pašvaldību sporta institūcijām, sporta klubiem un citām sabiedriskajām organizācijām (biedrībām).

Ar masu informācijas un komunikāciju līdzekļu palīdzību popularizē esportu un risina tā attīstības problēmas.

Izveido nepieciešamās komisijas un padomes un koordinē to darbu.

Apstiprina valsts izlašu komandu sastāvus un to trenerus, kontrolē un uzņemas atbildību par Latvijas Republikas esporta izlašu komandu treniņu darbu un to piedalīšanos visa mēroga sacensībās.

Organizē atbalstu Latvijas komandu līdzdalībai starptautiskajās esporta sacensībās.

Pārstāv Biedrības biedru intereses starptautiskajās organizācijās.